Prawo gospodarcze Milanówek

Wszystkim klientom biznesowym zapewniamy pomoc w prowadzeni przedsiębiorstw i sprawną pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego. Do współpracy zapraszamy klientów z Milanówka i okolic. Ze względu na dotychczasowe doświadczenie zawodowe Kancelaria proponuje rozległą pomoc w zakresie stosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych przepisów, regulujących prowadzenie działalności gospodarczej.

Proponujemy kompleksową obsługę spółek handlowych. Pomagamy w zakładaniu spółek, przygotowaniu dokumentów korporacyjnych, pozyskiwaniu wymaganych prawem zezwoleń i koncesji, a także dokonywaniu wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Adwokat prowadzi także spory sądowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.


Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie:
  • udzielania porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych
  • zastępstwa prawnego i procesowego, w tym występowania przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnymi lub centralnymi organami administracji państwowej, przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi oraz przed organami drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym,
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
  • przygotowywania pism procesowych w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych w tym zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, pisma przygotowawcze, pozwy, pozwy w postępowaniu nakazowym i upominawczym, pisma w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym

Prawo gospodarcze. Jakie możliwości daje współpraca z odpowiednią kancelarią?

Współpraca z odpowiednią kancelarią prawną, która specjalizuje się w prawie gospodarczym może przynieść firmie przede wszystkim korzyści związane z poczuciem bezpieczeństwa. Specjalista od prawa gospodarczego pomoże nie tylko przygotować niezbędne dokumenty, które są istotne w początkowej fazie prowadzenia działalności, ale również może mieć istotny wpływ na to, jaki będzie kształt firmy, jakość oferowanych usług, cały proces biznesowy. Istotnym elementem jest również to, że odpowiednio przygotowane i wdrożone procedury pozwolą na unikanie błędów, przez które firma może ponosić poważne straty.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że w ramach współpracy przedsiębiorca uzyska kompleksową pomoc, która z jednej strony może go chronić przed nieuczciwą konkurencją, z drugiej zaś rozwinąć usługi. Prawnik pomoże także w sytuacjach kryzysowych, gdzie zajdzie konieczność dochodzenia praw przed organami państwa. Z oczywistych względów praktycznym rozwiązaniem jest wybór kancelarii prawnej, która posiada niezbędne doświadczenie i zatrudnia prawników, którzy na bieżąco pozyskują wiedzę. Musimy mieć na uwadze fakt, jak często i szybko zmieniają się przepisy w Polsce. Doświadczona kancelaria od prawa gospodarczego sprawnie sobie z tym poradzi.