Prawo karne Milanówek

Dla klientów indywidualnych oraz biznesowych z Milanówka i okolicznych miejscowości proponujemy pomoc w sprawach związanych z prawem karnym. W dzisiejszych czasach, kiedy prawo jest coraz bardziej skomplikowane, warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa karnego. Adwokat specjalizujący się w prawie karnym może pomóc w wielu kwestiach, od drobnych przewinień, po poważne oskarżenia. Adwokaci z naszej kancelarii oferują wsparcie w zakresie prawa karnego, w tym reprezentację w postępowaniach karanych oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń. Posiadają odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, zarówno z perspektywy oskarżającego, jak i oskarżonego.

Warto skorzystać z usług adwokata od prawa karnego, ponieważ może on pomóc w wielu kwestiach związanych z postępowaniem karano-sądowym. Adwokat może zapewnić pełną ochronę prawą i reprezentację przed sądem. Może też pomóc w dochodzeniu roszczeń związanych z przestępstwami, które zostały popełnione na szkodę osoby fizycznej lub firmy. Ponadto adwokat może doradzić w sprawach związanych z prawem karnym, np. w zakresie prawa karno-skarbowego czy w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi.

Prawo karne. Doradztwo dla firm

Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym mogą pomóc firmie w wielu kwestiach. W przypadku oskarżenia firmy o popełnienie przestępstwa, adwokat od prawa karnego może zapewnić reprezentację przed sądem oraz pomóc w obronie interesów firmy.

Prawnicy z naszej kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych z perspektywy oskarżającego, jak i oskarżonego, co daje im unikalną wiedzę na temat tego, jakie argumenty sądowe są skuteczne w danym przypadku. Ponadto prawnik od prawa karnego może doradzić firmie w zakresie przestrzegania prawa karnego, a w szczególności w zakresie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej i przestrzegania zasad etyki biznesowej.

Wszystkie te usługi pomagają firmie w utrzymaniu pozytywnego wizerunku i zapobieganiu ewentualnym konsekwencjom prawno-finansowym wynikającym z popełnienia przestępstwa.

Prawo karne:

 • nakazy i zakazy postępowania,
 • czyny będące przestępstwem,
 • zakres odpowiedzialności oraz sankcje w razie przekroczenia przepisów,
 • sposób wykonania kary.

Kancelaria z powodzeniem wykonuje czynności obrończe na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, apelacyjnego i kasacyjnego, a codzienna praktyka prowadzi nas do jednoznacznego wniosku, że z punktu widzenia interesów naszych Klientów zaangażowanie obrońcy wskazane jest już na początkowym etapie każdej sprawy.

Pomoc kancelarii obejmuje:

 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego;
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych;
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o  skazanie bez przeprowadzenia rozprawy art. 335 kpk;
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie;
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby klienta, udzielamy pomocy również w postępowaniu karnym wykonawczym, między innymi poprzez:

 • wnoszenie i popieranie wniosków o odroczenie wykonania kary,
 • wnoszenie i popieranie wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.