Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria Adwokacka adwokata Jarosława Błaszkiewicza prowadzi sprawy m.in.:
  • O rozwód i separację
  • O ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
  • O unieważnienie małżeństwa,
  • Sprawy majątkowe małżonków, w tym sądowe zniesienie wspólności, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym,
  • Sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (pomoc w uzyskaniu  alimentówpozew o alimenty, rozstrzyganie o sprawach rodziny,  ustalenie kontaktów),
  • Władza rodzicielska,  rozwiązanie przysposobienia;
  • Pochodzenie dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.
Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych  osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu  Stanu Cywilnego.